Jazda Hrou

Bicykel nie je len nástroj na presun z bodu A do bodu B. Bicykel nám napomáha k osobnému rastu už či telesnému alebo duševnému. Vyžite naše šlužby už či nákupom nového športového vybavenia alebo dobrou reklamou. Vytvorme podmienky pre lepšiu Read more…

Bike škola

  Kopec hore, kopec dole, Tatry v diaľke na obzore. Pevne stáť, priamo hľaď, jazde svoju myseľ odovzdať. Pri tele? NIE! Úsmev na tvary, pot na tele. Beton za stromy, moje sebavedomie už nič nezlomí. Prekážky? Neuhýbam! V sprievode lektorov, Read more…